dijous, 8 de novembre de 2012

4t. d'ESO. Recuperació de la lectura de la 1a. avaluació:  

Mar i Cel

L'alumnat que no hagi superat el control de Mar i Cel haurà de  fer un treball de recuperació que s'haurà de lliurar abans del dimecres 5 de desembre. 

Aquest treball ha de repectar les següents normes de presentació:
1. Es pot fer a mà i a ordinador.
2. Ha de tenir una portada on contaran el nom (nom de pila i, almenys, un llinatge) de l'alumne/a i el curs. També hi ha d'aver el nom de l'obra i el seu autor. No importa que sigui cap obra d'art. Basta que les lletres estiguin ben fetes i les línies, rectes.
3. Les preguntes es contestaran de manera lligada, "redactada". Llegint la respostes s'ha de deduir quina era la pregunta. 
4. Les faltes d'ortografia descompte -0'1 punt cada una de la nota final. Les molt greus, 0'2. Es descomptaran fins a -1'5 punts per l'ortografia.
5. S'entregaran els fulls del treball  lligats de qualque manera. No val un simple clip.
6. I, per descomptat, si a dos treballs diferents apareixen respostes idèntiques, els treballs tendran la nota de 0.