dilluns, 31 de gener de 2011

ESCOLTAR

ESCOLTAR EL PI DE FORMENTOR
1r. d’ESO. El LLENGUATGE POÈTIC I ELS SEUS RECURSOS
Per tal d’apropar la poesia culta a l’alumnat de primer cicle d’ESO, els vaig proposar un exercici en què havien d’escoltar un poema.
L’objectiu principal de l’activitat era que durant la primera vegada que l’alumnat escoltava un poema aquest fos capaç d’aïllar alguns dels mots que li semblassin més evocadors, més poètics, més musicals... De tal manera que no s’intentàs entendre el poema a la primera, sinó que només s’escoltàs el llenguatge poètic, la bellesa de les paraules, la seva musicalitat.
D’aquesta manera, l’activitat havia de consistir en l’audició del poema El Pi de Formentor (almenys de les dues primeres estrofes) i l’alumnat havia de recordar i llavors escriure els mots que li semblassin més bells, musicals, suggerents, a la seva discreció
Però per la meva sorpresa, part de l’alumnat va declarar que se sabien part del poema de Costa i Llobera. Per tant, vàrem canviar l’activitat de tal manera que l’alumnat que no coneixia el poema va escoltar-lo de llavis dels que sí el coneixien.
Així, els alumnes que el varen recitar, varen repetir de memòria l’estrofa o estrofes que recordaven bé. Normalment la primera, i de vegades, la segona. Algun alumne recordava estrofes de la part del mig. Per això, el grup es va dividir en parelles: un dels membres recitava la part del poema que recordava al seu company, i l’altre, per la seva banda, escrivia els mots que li pareixien més importants, evocadors, suggerents...
Una vegada escrits, la parella treballava en l’aplicació canviant els colors, les fonts, la disposició dels mots, etc. De tal manera que dels mots escollits, cada parella ha fet una altra obra d’art.
A continuació, l’activitat es va completar amb una segona part de comprensió del llenguatge poètic i dels seus recursos retòrics. En concret de les comparacions de la primera estrofa, les personificacions de la segona i l’anàlisi dels hipèrbatons.
Amb les activitats completades, cada parella va entregar-les en forma de treball en què la portada era la composició dels Wordle que cadascuna havia elaborat.
Pel que fa a l’opinió de l’alumnat sobre l’activitat, he de dir que, en general, cada vegada que anam a l’aula d’informàtica amb els al.lots de 1r, la resposta és bastant entusiasta. Però aquesta vegada la reacció encara va ser més positiva perquè, en aquesta ocasió, l’activitat implicava un aspecte nou per a ells (la part del treball dels mots amb el Wordle) molt més lúdic i divertit. Això ha animat encara més l’alumnat. Ha estat tot un descobriment i suposa que ara aquest alumnat coneix un recurs més que sobretot els serveix per la presentació de treballs escrits.
Els treballs penjats al bloc són els que varen poder fer primer amb una dotzena d’alumnes que voluntàriament varen venir a l’institut un horabaixa per treballar l’activitat al departament. La resta ho va fer a casa seva.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada