dilluns, 31 de gener de 2011

LLEGIR


ACTIVITAT ENTENDRE
MAPES CONCEPTUALS
2n de’ESO
ELEMENTS DE LA NARRATIVA
L’objectiu principal de l’activitat era que l’alumnat conegués els elements més importants de la narrativa.
Com que alguns d’aquests elements ja eren coneguts per la majoria de l’alumnat, l’elaboració d’un mapa conceptual va servir com a avaluació inicial per conèixer el punt en què els alumnes partien per poder construir coneixements nous a partir del que ja saben.
Vàrem anar a l’aula d’informàtica i es varen repartir pels ordinadors en grups de quatre o cinc alumnes. Després d’explicar com funcionava l’aplicació bubbl.us i fer unes petites pràctiques, vàrem començar amb el que sabien de la narrativa.
Per assegurar-me que l’aplicació era utilitzada per tot l’alumnat vaig fer que el lloc del teclat fos rotatori. Cada bombolla que sortia de la principal era completada per un alumne diferent. De tal manera que la part dels personatges era feta per un alumne, l’estructura per un altre, el narrador per un altre, etc.
Quan cada grup va tenir el seu mapa més o menys elaborat, els vàrem posar en comú per veure quines parts tenia cadascun. Algun grup va tenir més informació que els altres. La varen explica a la resta i els altres varen completar el seu.
Desafortunadament, el temps a  l’aula d’informàtica sembla córrer més aviat que en una d’ordinària. Així que no hi va haver més temps per fer res més. Ràpidament es varen registrar per grups i varen guardar el mapa.
A la següent sessió, uns dies més tard (quan l’aula d’ordinadors va tornar a  estar disponible) l’alumnat va recuperar els mapes. Cada grup va llegir la informació sobre la narrativa que hi ha en el seu llibre de text i varen completar el seu mapa conceptual.  D’aquesta manera, cada grup va haver d’identificar la informació que ja havia posat i la que no i organitzar-la en el mapa. Per la meva part, anava corregint els errors que s’anaven produint. Sobretot els errors tenien a veure amb duplicació de la informació (coses que apareixien dues vegades)  i l’estructuració de la informació que s’hi afegia.
Al meu bloc vaig afegir el mapa del grup que va acabar primer. La resta de grups varen necessitar tot el temps de la classe per acabar-lo.
Pel que fa a la impressió de l’alumnat, he de dir que, en general, va ser positiva, sobretot pel que fa a la facilitat del maneig de l’aplicació. Pel que es veu, en una altra assignatura, el professor fa servir una aplicació semblant  però molt més complicada, segons l’opinió dels alumnes. Sembla que el programa CMapsTools, utilitzat a l’assignatura de Socials no és tan intuïtiu com el BUBBL.US, i quan jo els vaig proposar l’elaboració d’un mapa conceptual a l’ordinador, la reacció inicial no va ser gaire entusiasta. És clar que, al final de l’activitat, la seva opinió havia canviat força.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada